.
.

Top հայտարարություններ

Ինչպես հայտնվել `` Top`` –ում?

“Top” Հայտարարություններ

“Top” հայտարարությունները” հայտնվում են համապատասխան կատեգորիաի էջի վրա:“Top” հայտարարությունները” արժե 300 դրամ 30 օրվա համար: Ձեր հայտարարությունը ընտրված էջում տեղադրելու համար ուղարկեք SMS- հաղորդագրություն

Vivacel и Beeline բաժանորդները 1008 հեռախոսահամարին

Orange բաժանորդները 2300 հեռախոսահամարին


lmХХХХХХХ տեքստով, որտեղ ХХХХХХХ-ը ձեր հայտարարության համարն է, որը կստանաք հայտարարությունը տեղադրելուց հետո:SMS-հաղորդագրությունը պետք է գրված լինի լատիներեն տառերով:SMS-հաղորդագրությունը ուղարկելուց հետո դուք անմիջապես կստանաք ձեր վճարումը հաստատող պատասխան:

SMS-հաղորդագրությունը ուղարկելուց հետո դուք անմիջապես կստանաք ձեր վճարումը հաստատող պատասխան:

Հայտարարությունների տեղադրման կանոնները:

Եթե ձեր հայտարարությունը խախտում է LiderMarket.am կայքի պայմանները և կանոնները , տեղադրված է սխալ կատեգորիաում կամ պարունակում է անպատշաճ բովանդակություն, ապա այն կտեղափոխվի համապատասխան կատեգորիաի էջ, կամ կհեռացվի, առանց գումարի վերադարձի:
.

ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ

Հայտարարություն

Հայտարարութուններ “Գովազդային սլայդերում” կատեգորիաների բոլոր էջերում

Հայտարարութուններ “Գովազդային սլայդեր” տեղադրվում են միաժամանակ կատեգորիաների բոլոր էջերում արժե 1000 դրամ 30 օրվա համար:
Ձեր հայտարարությունը “Գովազդային սլայդեր” կատեգորիաների եջերում տեղադրելու համար ուղարկեք SMS-հաղորդագրություն

Vivacel и Beeline բաժանորդները 1003 հեռախոսահամարին

Orange բաժանորդները 4006 հեռախոսահամարին


lmХХХХХХХ տեքստով, որտեղ ХХХХХХХ-ը ձեր հայտարարության համարն է, որը կստանաք հայտարարությունը տեղադրելուց հետո:SMS-հաղորդագրությունը պետք է գրված լինի լատիներեն տառերով:SMS-հաղորդագրությունը ուղարկելուց հետո դուք անմիջապես կստանաք ձեր վճարումը հաստատող պատասխան:

SMS-հաղորդագրությունը ուղարկելուց հետո դուք անմիջապես կստանաք ձեր վճարումը հաստատող պատասխան:

“ Գովազդային սլայդեր” տեղադրման կանոնները:

Եթե ձեր հայտարարությունը խախտում է LiderMarket.am կայքի պայմանները և կանոնները , տեղադրված է սխալ կատեգորիաում կամ պարունակում է անպատշաճ բովանդակություն, ապա այն կտեղափոխվի համապատասխան կատեգորիաի էջ, կամ կհեռացվի, առանց գումարի վերադարձի:
.